Haal 25% of meer rendement uit uw beleggingsverzekering nu ook mogelijke voor lijfrentepolissen

Haal 25% of meer rendement uit uw beleggingsverzekering, al of niet met lijfrente.(sinds eind 2016 mogelijk). 

Onderstaand een voorbeeld hoe u  uw beleggingsverzekering kan transformeren naar een winstgevende beleggingsrekening. In rekenvoorbeeld 1 is het voordeel      €  44.000 en in rekenvoorbeeld 2 is de meeropbrengst €  10.000!

Belangrijk: genoemde voorbeelden zijn gebaseerd op werkelijke situaties.

Rekenvoorbeeld 1:  
beleggingsverzekering omzetten naar een beleggingsrekening, 
met aanvullende overlijdensverzekering:

A. Huidige situatie:
Waarde polis per heden: € 14.500
Verzekerd kapitaal bij overlijden: € 90.756
Rest looptijd: 17 jaar
Premie per maand € 125
Prognose uitkering 6%: € 25.000
Kosten inhouding 1,9% per jaar + premie overlijdensrisicoverzekering

B. Alternatief; beleggingsrekening met aparte overlijdensrisico verzekering:
Beleggingsrekening € 14.500
Losse overlijdensrisico verzekering
à (premie € 27 per maand)
€ 90.756 
Rest looptijd: 17 jaar
Inleg per maand
€ 98
Prognose uitkering 6%:
Kosten inhouding 0,55% per jaar
€ 69.000
Meer opbrengst
€ 44.000*
* exclusief kosten bemiddeling en advies

Rekenvoorbeeld 2:
beleggingsverzekering omzetten naar een beleggingsrekening,
zonder aanvullende overlijdensverzekering:

A. Huidige situatie:
Waarde polis per heden             
€ 14.000
Rest looptijd 15 jaar
Premie per maand € 61
Prognose uitkering 6% € 40.000
Kosten inhouding 1,9% per jaar + premie overlijdensrisicoverzekering

B. Alternatief:
Beleggingsrekening         
€ 14.000
Rest looptijd 15 jaar
Inleg per maand € 61
Prognose uitkering 6%
Kosten inhouding 0,55% per jaar    
€ 50.000
Meer opbrengst
€ 10.000*
*exclusief kosten voor bemiddeling en advies   

Neem contact met ons op om uw geld te laten werken voor u!

  Tips & Tricks beleggingsadviesBereken uw voordeel
Onafhankelijk advies
Hypotheek Service Abonnement