Wat banken nooit aan hun klanten vertellen

Tijdens de afgelopen crisis, veroorzaakt door de banken , bleek dat zij elkaar niet vertrouwde. Hoewel wij als consument onze banken wel moeten vertrouwen, is met de kennis van vandaag de spreuk van ‘never trust a banker’, helaas zeer toepasselijk. Toch kan de samenleving niet zonder een gezond stelsel van banken. Het onderlinge vertrouwen tussen deze financiële instellingen is inmiddels redelijk hersteld, zodat de renteopslagen (risico spread) weer bijna terug zijn naar een normaal en aanvaardbaar niveau. Particulieren en bedrijven kunnen momenteel weer tegen aanvaardbare voorwaarden en tarieven geld lenen, waardoor de onroerend goed markt weer is vlot getrokken en nu sprake is  van oververhitting op de woningmarkt. Voornaamste reden, geld levert op spaarrekeningen bijna niks op en beleggen in aandelen/obligaties blijft in de opinie risicovol. Daarom stoppen veel mensen hun spaargeld in (verhuurd) onroerend goed. Waar men wel een goed rendement haalbaar acht.

Blijft wel dat de Nederlandse bankenmarkt één van de meest geconcentreerde is in Europa. De vier grootste banken hebben een marktaandeel van ongeveer 90%. Buitenlandse banken zijn in Nederland nauwelijks actief en krijgen moeilijk een voet tussen de deur. Marktwerking of wel concurrentie kan hierdoor onvoldoende plaatsvinden, waardoor diensten en producten relatief duur blijven. Banken zijn karig met het verstrekken van kortingen op hun producten. Dat is jammer, want banken verdienen veel geld. 
Neem als voorbeeld rentearbitrage, dat een duur woord is voor het verschil tussen inkoop van geld en het vervolgens uitzetten van deze middelen. Banken verdienen gemiddeld € 40 á € 50  per € 100 aan ontvangen rente.

De gezamenlijke Nederlandse banken verdienen aan rentearbitrage op jaarbasis meer dan 25 miljard Euro
Banken hebben een rendementseis per klant om tenminste 1 tot 1,5% te verdienen op het toevertrouwd spaargeld en/of belegd vermogen en bij geldleningen middels opslagen van 1,5 tot 2,0% op de kale rentetarieven (zie rentearbitrage).
Hypotheken zijn een interessante markt voor banken. Tot voor kort werd gezegd dat een tussenpersoon veel verdiende aan een hypotheek. Door de invoering van het provisieverbod op o.a. de hypotheken kunnen hiervoor  slechts alleen advies- en bemiddelingskosten in rekening worden gebracht. Toch levert dit een schril contrast op met de verdiensten van de banken, omdat deze sector aan dezelfde hypotheek 5 á 10 keer meer verdient dan een tussenpersoon in rekening kan brengen bij de klant. 
Voorlichting van banken over hypotheken laat nog wel eens te wensen over. Aan de hypotheek noodzakelijk gekoppelde verzekeringen of beleggingen moeten worden afgekocht, wanneer de hypotheek bij een andere verstrekker wordt over gesloten. Doorgaans is dit een dure grap en vervelend, wanneer dat niet vooraf wordt verteld.

  Tips & Tricks beleggingsadviesBereken uw voordeel
Onafhankelijk advies
Hypotheek Service Abonnement