Meer dan 6% rendement per jaar of rustig sparen met minder dan 0,5% rentevergoeding

Centeradvies heeft jarenlange ervaring als het gaat om advies op het gebied van optimale vermogensopbouw. Wat uw doelstelling ook is, rendement op uw vermogen, fiscaal vriendelijk sparen, geld tijdelijk wegzetten of op lange termijn investeren. Wij zoeken naar de meest reële opties in de markt om uw vermogensopbouwdoelstellingen te behalen.
Voor dit jaar is er al meer dan 4% rendement gehaald op belegd vermogen. Voor sommige relaties wel 20% in 2018. Onze aanpak is dat wij eerst met u uw doelstellingen en risicobereidheid bepalen en vastleggen in een risicoprofiel. Daarna volgt er een grondige risico analyse.  Op basis van deze uitkomst gaan wij, als 100% onafhankelijke adviseur beleggingsfondsen, op zoek naar de meest passende mogelijkheid. Als onafhankelijke partij beschikken wij over een zeer ruim beleggingsfondsenpalet van uiteenlopende aanbieders. Deze financiële partijen bieden diverse beleggingsproducten, waaronder spaarrekeningen, deposito’s en beleggingsfondsen. Wij doen een beoordeling in uw belang aan de hand van een aantal criteria, zoals de gekozen beleggingsstrategie, sector waarin belegd wordt, index trackers, fondsomvang, kosten van beheer en bij spaar- en depositorekeningen de rating van de gekozen (spaar)bank.
De  punten van aandacht bij de keuze van vermogensopbouw bespreken wij graag met u
Wij geven u deskundig advies.

Garanties voor succes zijn er niet, garanties met betrekking tot eerlijkheid en openheid geven we wel. CenterAdvies is niet gebonden aan één of meerdere beleggingsinstellingen, en vrij in het geven van advies, wat de uitkomst ook mag zijn. Uw belang staat voorop, wij stellen de klant centraal.


  Tips & Tricks beleggingsadviesBereken uw voordeel
Onafhankelijk advies
Hypotheek Service Abonnement